Silver Medal 2019

79 Points

Aged Tsipouro Katsaros Family

Katsaros Nikolaos & Co.

Tasting Notes