Silver Medal 2019

81 Points

Luxardo Aperitivo

Girolamo Luxardo

Tasting Notes