Silver Medal 2019

78 Points

Luxardo Sangue Morlacco

Girolamo Luxardo

Tasting Notes