Silver Medal 2019

77 Points

Luxardo London Dry Gin

Girolamo Luxardo

Tasting Notes