Bronze Medal 2019

68 Points

Luxardo Sour Cherry Gin

Girolamo Luxardo

Tasting Notes