Silver Medal 2019

78 Points

Luxardo Amaretto di Saschira

Girolamo Luxardo

Tasting Notes